وبلاگ ملو (دانستنی های قهوه)

کِرما ی قهوه : چگونه تشکیل می شود ، به ما چه می گوید و چگونه از آن یاد بگیریم؟

کِرما ی قهوه : چگونه تشکیل می شود ، به ما چه می گوید و چگونه از آن یاد بگیریم؟

اسپرسو یک نوشیدنی پیچیده است که توسط یک لایه ی از کرما مشخص می شود. برای برخی ، کرما...


بهترین کپسول های نسپرسو کدام است؟ راهنمای انتخاب کپسول های نسپرسو

بهترین کپسول های نسپرسو کدام است؟ راهنمای انتخاب کپسول های نسپرسو

با وجودی که بیشتر طرفداران متعهد روستِری[1] ما دم کنندگان خانگی قهوه هستند که ترجیح می دهند تا نوشیدنی...