رسپی انواع قهوه

کِرما ی قهوه : چگونه تشکیل می شود ، به ما چه می گوید و چگونه از آن یاد بگیریم؟

کِرما ی قهوه : چگونه تشکیل می شود ، به ما چه می گوید و چگونه از آن یاد بگیریم؟

اسپرسو یک نوشیدنی پیچیده است که توسط یک لایه ی از کرما مشخص می شود. برای برخی ، کرما...


تاریخچه پیدایش دستگاه های اسپرسو

دستگاه اسپرسو وکشف تاریخچه آن در موزه ی ماشین های قهوه ساز، ایتالیا

 آیا چیزی وجود دارد که ایتالیایی بودنش بیشتر از قهوه اسپرسو مشخص باشد؟ ماه گذشته، با تنها ماموریتی که در...