آنجلو

 • 0 out of 5

  پیپ Angelo

  پیپ Angelo کشیده و بلند محصول ایتالیا و ساخته شده از چوب بریار

  ۱,۳۲۰,۰۰۰ریال
 • 0 out of 5

  پیپ Angelo کد A1108

  مشخصات پیپ:

  طول پیپ: ۱۴سانتی متی

  ارتفاع کاسه پیپ:.۲٫۸ سانتی متر

  قطر بیرونی کاسه:.۲٫۵سانتی متر

  قطر داخلی کاسه:.۲ سانتی متر

  ارتفاع داخل کاسه ی پیپ:۲٫۴ سانتی متر

  فیلتر:۹میلی متری

  ۱,۱۸۵,۸۰۰ریال
 • 0 out of 5

  پیپ Angelo کد A1109

  مشخصات پیپ:

  طول پیپ: ۱۴سانتی متی

  ارتفاع کاسه پیپ:۳٫۵ سانتی متر

  قطر بیرونی کاسه:۳ سانتی متر

  قطر داخلی کاسه:۲ سانتی متر

  ارتفاع داخل کاسه ی پیپ:۲٫۸ سانتی متر

  فیلتر:۹میلی متری

  ۱,۱۸۵,۸۰۰ریال
 • 0 out of 5

  پیپ Angelo کد A2002

  پیپ  آنجلو ساخت کشور ایتالیا مناسب برای کسانیست که تازه  پیپ کشیدن را شروع می کنند یا اینکه میخواهند بصورت تفریحی پیپ را امتحان کنند .در کل این پیپ در دسته پیپ های مبتدی خوب حساب می شود. که از نظر قیمت و کیفیت مناسب می باشد.

  فیلتر این پیپ ۹ میلیمتر و قابل تعویض است.

   

  ۱,۴۵۲,۰۰۰ریال
 • 0 out of 5

  پیپ Angelo کد A2003

  پیپ  آنجلو ساخت کشور ایتالیا مناسب برای کسانیست که تازه  پیپ کشیدن را شروع می کنند یا اینکه میخواهند بصورت تفریحی پیپ را امتحان کنند .در کل این پیپ در دسته پیپ های مبتدی خوب حساب می شود. که از نظر قیمت و کیفیت مناسب می باشد.

  فیلتر این پیپ ۹ میلیمتر و قابل تعویض است.

  ۱,۲۷۰,۵۰۰ریال
 • 0 out of 5

  پیپ Angelo کد A2005

  پیپ  آنجلو ساخت کشور ایتالیا مناسب برای کسانیست که تازه  پیپ کشیدن را شروع می کنند یا اینکه میخواهند بصورت تفریحی پیپ را امتحان کنند .در کل این پیپ در دسته پیپ های مبتدی خوب حساب می شود. که از نظر قیمت و کیفیت مناسب می باشد.

  فیلتر این پیپ ۹ میلیمتر و قابل تعویض است.

  ۱,۲۷۰,۵۰۰ریال
 • 0 out of 5

  پیپ Angelo کد A2006

  پیپ  آنجلو ساخت کشور ایتالیا مناسب برای کسانیست که تازه  پیپ کشیدن را شروع می کنند یا اینکه میخواهند بصورت تفریحی پیپ را امتحان کنند .در کل این پیپ در دسته پیپ های مبتدی خوب حساب می شود. که از نظر قیمت و کیفیت مناسب می باشد.

  فیلتر این پیپ ۹ میلیمتر و قابل تعویض است.

  ۱,۲۷۰,۵۰۰ریال
 • 0 out of 5

  پیپ Angelo کد A2007

  پیپ  آنجلو ساخت کشور ایتالیا مناسب برای کسانیست که تازه  پیپ کشیدن را شروع می کنند یا اینکه میخواهند بصورت تفریحی پیپ را امتحان کنند .در کل این پیپ در دسته پیپ های مبتدی خوب حساب می شود. که از نظر قیمت و کیفیت مناسب می باشد.

  فیلتر این پیپ ۹ میلیمتر و قابل تعویض است.

  ۱,۲۷۰,۵۰۰ریال
 • 0 out of 5

  پیپ Angelo کد A2008

  پیپ  آنجلو ساخت کشور ایتالیا مناسب برای کسانیست که تازه  پیپ کشیدن را شروع می کنند یا اینکه میخواهند بصورت تفریحی پیپ را امتحان کنند .در کل این پیپ در دسته پیپ های مبتدی خوب حساب می شود. که از نظر قیمت و کیفیت مناسب می باشد.

  فیلتر این پیپ ۹ میلیمتر و قابل تعویض است.

  ۱,۲۷۰,۵۰۰ریال
 • 0 out of 5

  پیپ angelo کد ۳۰۰۰۰۵

  پیپ آنجلو(angelo) ساخت کشور ایتالیا

  جنس:چوب بریار

  دارای فیلتر ۹ میلی متر

  ابعاد پیپ:

  طول پیپ:۱۳ سانتی متر

  ارتفاع کاسه پیپ:۴٫۹ سانتی متر

  قطر دهانه خارجی پیپ:۴ سانتی متر

  قطر دهانه داخلی پیپ:۲٫۵ سانتی متر

   

  ۲,۹۷۰,۰۰۰ریال
 • 0 out of 5

  پیپ angelo کد ۳۰۰۰۰۸

  پیپ آنجلو(angelo) ساخت کشور ایتالیا

  کد:۳۰۰۰۰۸

  جنس:چوب بریار

  دارای فیلتر ۹ میلی متر

  ابعاد پیپ:

  طول پیپ:۱۵ سانتی متر

  ارتفاع کاسه پیپ:۴٫۲ سانتی متر

  قطر دهانه خارجی پیپ:۳٫۵ سانتی متر

  قطر دهانه داخلی پیپ:۱٫۷ سانتی متر

  دارای رینگ صدفی مانند

  ۳,۴۱۰,۰۰۰ریال
 • 0 out of 5

  پیپ angelo کد ۳۰۰۰۸۰

  پیپ آنجلو(angelo) ساخت کشور ایتالیا

  کد:۳۰۰۰۸۰

  نوع ساخت دست ساز

  جنس چوب بریار و دهانگیر از جنس پلاستیک آکریلیک قهوه ای رنگ شفاف طرح کهربایی

  جنس:چوب بریار

  دارای فیلتر ۹ میلی متر

  ابعاد پیپ:

  طول پیپ:۱۴ سانتی متر

  ارتفاع کاسه پیپ:۵ سانتی متر

  قطر دهانه خارجی پیپ:۴٫۷ سانتی متر

  قطر دهانه داخلی پیپ:۱٫۵ سانتی متر

   

  ۴,۴۰۰,۰۰۰ریال
 • 0 out of 5

  پیپ angelo کد ۳۰۰۱۳۰

  پیپ آنجلو(angelo) ساخت کشور ایتالیا

  کد:۳۰۰۱۳۰

  جنس:چوب بریار

  دارای فیلتر ۹ میلی متر

  ابعاد پیپ:

  طول پیپ:۱۴ سانتی متر

  ارتفاع کاسه پیپ:۳٫۷ سانتی متر

  قطر دهانه خارجی پیپ:۳ سانتی متر

  قطر دهانه داخلی پیپ:۲ سانتی متر

  ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال
 • 0 out of 5

  پیپ ANGELO کد A1100

  مشخصات پیپ:

  طول پیپ: ۱۲٫۵ سانتی متی

  ارتفاع کاسه پیپ:۴٫۸ سانتی متر

  قطر بیرونی کاسه:۳ سانتی متر

  قطر داخلی کاسه:۲ سانتی متر

  ارتفاع داخل کاسه ی پیپ:۳٫۸ سانتی متر

  فیلتر:۹میلی متری

   

  ۱,۳۲۰,۰۰۰ریال
 • 0 out of 5

  پیپ ANGELO کد A1101

  مشخصات پیپ:

  طول پیپ: ۱۱٫۸ سانتی متی

  ارتفاع کاسه پیپ:۴ سانتی متر

  قطر بیرونی کاسه:۲٫۸ سانتی متر

  قطر داخلی کاسه:۲ سانتی متر

  ارتفاع داخل کاسه ی پیپ:۳ سانتی متر

  فیلتر:۹میلی متری

  ۱,۳۲۰,۰۰۰ریال
 • 0 out of 5

  پیپ ANGELO کد A1102

  مشخصات پیپ:

  طول پیپ: ۱۵ سانتی متی

  ارتفاع کاسه پیپ:.۴٫۵ سانتی متر

  قطر بیرونی کاسه:۴ سانتی متر

  قطر داخلی کاسه:.۲۲ سانتی متر

  ارتفاع داخل کاسه ی پیپ:۴ سانتی متر

  فیلتر:۹میلی متری

  ۱,۳۲۰,۰۰۰ریال