تگ - فروشندگان قهوه

زندگی روزانه فروشندگان قهوه در ماداگاسکار

در ماداگاسکار قهوه در سطح ملی محبوب بوده و بخش بزرگی از زندگی روزمره مردم است. در قلب آن، فروشندگان...